Vi   En

30-32 Toà nhà Grand Building - Hoà Mã - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

0436369228

Họa sĩ Phạm Bình Chương

Quay lại

Sinh năm 1973, theo trường phái hiện thực.

1995 - Tốt nghiệp khoa Hội họa trường Đại học Mỹ thuật.

- Hiện là giảng viên Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội

- Anh nhận được rất nhiều giải thưởng Hội họa Việt Nam trong các năm 1997 - 1999

- Anh đã làm 4 triển lãm cá nhân:

+ Xuống phố 1

+ Xuống phố 2

+ Câu chuyện bên lề đường

+ Goden Palace

- Anh được rất nhiều giả thưởng uy tín của Hội Mỹ thuật Việt Nam

- Năm 2016, làm triển lãm tại Nhật Bản

Sản phẩm

Dịch vụ