Vi   En

30-32 Toà nhà Grand Building - Hoà Mã - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

0436369228

HỌA SĨ TRẦN THỊ LIÊN

Quay lại

Sinh ngày 30/12/1965

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật và thạc sỹ Mỹ thuật tại trường ĐHMT Việt Nam.

Đã tham gia một số triển lãm chung tại bảo tàng Mỹ thuật.

Giải nhì Tranh sen Việt Nam 2008.

Sản phẩm

Dịch vụ