mèo giấy bồi

mèo giấy bồi

hoa vải

hoa vải

búp bê giấy

búp bê giấy

thỏ bông

thỏ bông

thú nhồi bông

thú nhồi bông

Gốm 1

Gốm 1

Vải áo dài M1

Vải áo dài M1

Chiếc Khăn Piêu

Chiếc Khăn Piêu

Chiếc khăn Piêu 2

Chiếc khăn Piêu 2

Mưa VIII

Mưa VIII

Nắng bên thềm.

Nắng bên thềm.

Nắng chiều

Nắng chiều